T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / KARABAĞLAR - Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Endüstri Meslek Lisesi

Bilişim Teknolojileri Alanı
Bu alan altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilgisayarlar, kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan, düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiğinde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinelerdir. Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılır. Bunlar Donanım (HARDWARE) ve Yazılım (SOFTWARE) ´dır.

1-Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler,
2-Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir ve öğrencilere bu konularda temel ve ileri yeterlilikler kazandırılmaktadır.

Alanın Amacı Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokul üzerinde öğrenim veren Endüstri Meslek Liseleri´nin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda ilgili bölüme ait meslek dersleri ile birlikte bütün ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulan zorunlu genel bilgi dersleri okutulmaktadır. Bu okullarda öğrencilere çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek sureti ile öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Bölüm öğrencileri IX. sınıflarda temel elektik ve elektronik konularında eğitim almakta, ilk elektronik becerilerini bu sınıfta kazanmaktadırlar. X. sınıflarda; ses frekans cihazları, endüstriyel elektronik, dijital elektronik konularında teorik ve pratik olarak kendilerini yetiştirmektedirler. XI. sınıfta ise önceki bilgi ve becerilerine ilave olarak mikroişlemciler, görüntü sistemleri konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanarak ülkemizin endüstri ve sanayisine birer "Elektrik - Elektronik Teknisyeni" olarak bölümlerinden mezun olmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen elektrik tesisatçılığını, sarım tekniğini, her türlü kumanda tekniğini, endüstriyel elektronik uygulamalarını ve elektrik proje çizimlerini yapar. Teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eder.

Metal Teknolojisi Alanı
Bölüm öğrencileri işlenebilen metalleri sıcak veya soğuk alarak resimdeki ölçüye göre biçimlendirir, ısıl istemleri ve kaynakçılık konularında bilgi ve uygulama sahibidir. Metal işleri, soğuk şekillendirme, sıcak şekillendirme, oksigaz kaynağı ve elektrik ark kaynağını yapar. Ülkemizde sanayi kuruluşları teknolojik gelişmeyi yakından İzlemektedir.

Ahşap Teknolojileri Alanı
Bu programları başarı ile tamamlayan her öğrenci imalatta kullanacağı makineleri , malzemeleri tanıyabilme ,iş resmini çizebilme , okuyabilme çizilmiş iş resmini işe dönüştürme, makineleri işe uygun kullanabilme , işe uygun malzeme seçebilme , işe uygun yöntem tespit etme ve uygulayabilme istenileni tasarlayabilme , çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanır ve uygular.

Makine Teknolojisi Alanı
Bölüm öğrencileri metaller üzerinden talaş kaldırıp onları istenilen biçim, ölçü ve şekle getirir. Bu işlevi yerine getirirken de el tesviyesi, vargelcilik, tornacılık, frezecilik, taşlamacılık ve alet bilemecilik konularında yetiştirilir

Metalurji Teknolojisi Alanı
Dökümü, istenen parçanın önce modeline uygun olarak kalıbı hazırlanır. Kalıp genellikle kalıp kumundan yapılır. Sıkıştırılan kumun içinde modelin boşluğu meydana getirilir. Döküm ocaklarında ergitilen maden veya alaşım, kalıp boşluğuna dökülerek katılaşmaya bırakılır. Katılaşan parçalar kalıptan çıkarılır, fazlalık kısımları temizlenerek döküm parça elde edilir.

Yayın: 2012-12-06 - Güncelleme: 2012-12-06 12:24:37 - Görüntülenme: 975